ponuka_sluzieb

pravne_predpisy

 • úradné meranie umelého osvetlenia a vydanie certifikátu
 • konzultačná a poradenská činnosť pri optimalizácii osvetľovacích sústav umelého osvetlenia vnútorných a vonkajších priestorov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
  č. 541/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach
  o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • STN 36 0450 Umelé osvetlenie vnútorných priestorov
 • STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta
 • STN EN 12464-2 Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská
 • STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk